Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Lâm giữ chức Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Quốc tế AnphaMec

By Ngọc Anh Trần 0 Comments
Sáng ngày 06/05/2022, tại trụ sở Hà Nội, đại diện Hội đồng quản trị ...