BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC VÙNG VÀ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

By Ngọc Anh Trần 0 Comments
Ngày 06/12/2023, tại Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Quốc tế AnphaMec, lễ ...

Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Lâm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Quốc tế AnphaMec

By Ngọc Anh Trần 0 Comments
Sáng 07/05/2023, tại Trung tâm hội nghị Aquaria Mỹ Đình - Hà Nội, đại ...